Komunikat Działu Socjalnego Emerytów i Rencistów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną

Dział Socjalny Emerytów informuje, iż został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie do wczasów turystycznych tzw. „pod gruszą”

Zgodnie z decyzją Komisji Socjalnej termin składania wniosków na wczasy turystyczne zostaje przesunięty do dnia 30.06.2020 r.

Wnioski można składać:

  • Pocztą na adres:

Dział Socjalny Emerytów
ul. Piramowicza 2
80-218 Gdańsk

lub

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Al. Gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
„Dział Socjalny Emerytów”

  • Pocztą elektroniczną w formie skanu na e-mail:

socjalny@gcuw.pl

Bezpośrednia obsługa interesantów jest zawieszona od 16 marca 2020r. do odwołania.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Komunikat PKZP

Szanowni Państwo,

członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej GCUW

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu czerwcu br. wnioski o udzielenie pożyczek z PKZP przyjmowane będą w terminie 01-05 czerwca br. w godz. 9.00 do 13.00 w siedzibie Kasy w Gdańsku, przy ul. Piramowicza 2.

Osoby składające wnioski prosimy o przybycie w maseczce ochronnej oraz w miarę możliwości w rękawiczkach oraz z własnym długopisem.

Z pracownikami Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej proszę kontaktować się telefonicznie bądź drogą mailową:
tel. 58 341 05 99,
mail: pkzp@gcuw.pl

Wszystkie niezbędne dla Państwa informacje umieszczane będą na stronie www.gcuw.pl

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Życzenia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej GCUW

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków o udzielenie pożyczek z PKZP został przesunięty do dnia 10.04.2020r. wnioski prosimy przesyłać pocztą.

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprzejmie informujemy, że w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w okresie od 16 marca do odwołania.

Z pracownikami Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej proszę kontaktować się telefonicznie bądź drogą mailową: tel. 58 341 05 99, mail: pkzp@gcuw.pl

Wnioski można przesyłać pocztą na adres:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
Al. Gen. J. Hallera 16/18,
80-426 Gdańsk
„Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa”

Dotychczas złożone wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z harmonogramem.

Wszystkie niezbędne dla Państwa informacje umieszczane będą na stronie www.gcuw.pl
Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Komunikat

Szanowni Państwo,

Klienci działu socjalnego emerytów i rencistów GCUW oraz Pracowniczej Kasy Zopomogowo-Pożyczkowej

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprzejmie informujemy, że w Dziale socjalnym emerytów i rencistów oraz Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w okresie od 16 marca do odwołania.

Z pracownikami Działu socjalnego emerytów i rencistów oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej proszę kontaktować się telefonicznie bądź drogą mailową
Dział socjalny emerytów i rencistów: tel. 58 520 21 80, mail: socjalny@gcuw.pl
Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa: tel. 58 341 05 99, mail: pkzp@gcuw.pl

Termin składania wniosków na wczasy turystyczne tzw. „pod gruszą” zostaje przesunięty do dnia 14.05.2020 r.

Wnioski można przesyłać pocztą na adres:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
Al. Gen. J. Hallera 16/18,
80-426 Gdańsk
„Dział socjalny emerytów i rencistów”

Dotychczas złożone wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z harmonogramem.

Wszystkie niezbędne dla Państwa informacje umieszczane będą na stronie www.gcuw.pl
Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość

Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Komunikat

Szanowni Państwo,

Klienci Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprzejmie informujemy, że w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w okresie od 16 marca do odwołania.

Z Pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych proszę kontaktować się telefonicznie bądź drogą mailową
tel. 58 506 51 20, mail: gcuw@gcuw.pl

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość

Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Spotkania studyjne w GCUW

W Gdańskim Centrum Usług Wspólnych rozpoczęliśmy cykl wizyt studyjnych dla uczniów Szkoły Ekonomiczno-Handlowej w Gdańsku. Podczas spotkań z kadrą kierowniczą przekazujemy informacje o naszej działalności oraz o zasadach zarządzania finansami gdańskiej oświaty. Dziękujemy uczniom za zainteresowanie naszą pracą i zapraszamy do odbywania u nas praktyk zawodowych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Odwiedziny w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci

W dniu 27 listopada 2019 r. przekazaliśmy datki pieniężne zebrane wśród pracowników Gdańskie Centrum Usług Wspólnych na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Z Panią Prezes Małgorzatą Bałkowską rozmawialiśmy również o możliwości zorganizowania wolontariatu pracowniczego wśród naszej załogi. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym pracownikom zaangażowanym w ten wyjątkowy projekt.

W delegacji na czele z Dyrektorem GCUW Jerzym Zaborowskim wzięli udział: Małgorzata Tuwalska, Magdalena Boyke-Lipiec, Artur Kapitaniuk, Łukasz Papież.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Jak na praktykę, to tylko do GCUW.

O tym, że zawsze warto się dokształcać, wiadomo nie od dziś. GCUW wspiera wszelkie dążenia do pogłębiania, rozszerzania i utrwalania swojej wiedzy. Do tej pory beneficjentami tej polityki byli przede wszystkim Pracownicy GCUW, ale również stażyści, których zawsze chętnie przyjmujemy w naszych progach. Od 7 do 28 października mieliśmy przyjemność gościć wyjątkowe praktykantki – uczennice Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Dziewczyny na codzień uczą się w III klasie, przygotowując się do zawodu technik-ekonomista. Z takim profilem podjętej edukacji nie mogły lepiej trafić, bowiem podczas tych trzech tygodni spędzonych w naszej instytucji miały okazję wniknąć w stricte księgowe zagadnienia. Wśród zadań, których chętnie się podejmowały, znalazły się wstępne kontrole dowodów księgowych, dekretowanie wyciągów bankowych i księgowanie wyciągów, archiwizacja, weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, obsługa programu finansowo-księgowego czy analiza planów finansowych.
Wszystkie praktykantki wykazały się ogromną wiedzą oraz wielkim zapałem do samorozwoju i nauki. Ucieszyła nas ich wyjątkowa samodzielność i wysokie zdolności adaptacyjne, co nie jest powszechne w tak młodym wieku!
Z ogromną radością nagrodziliśmy zaangażowanie wszystkich dziewcząt ocenami celującymi oraz niewielkimi upominkami wręczonymi osobiście przez dr. Jerzego Zaborowskiego – Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
Bardzo dziękujemy Uczennicom Szkół Ekonomiczno-Handlowych za wspólnie spędzony w GCUW czas.
Szczególne podziękowania należą się również bezpośrednim opiekunom praktykantów: Pani Ewie Michalskiej, Pani Iwonie Gdaniec, Pani Ewie Krysztofiak, Panu Mateuszowi Węsierskiemu oraz Panu Marcinowi Koteckiemu za dzielenie się wiedzą i swoimi umiejętnościami wypracowanymi przez lata praktyki.

Liczymy też, że wybierając przyszłego pracodawcę skierują do nas swoje kroki 🙂

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

GCUW gościł delegację ze Stalowej Woli

W ubiegłą środę, dnia 2 października br., Gdańskie Centrum Usług Wspólnych miało przyjemność przyjąć wyjątkowych gości. Choć na co dzień wypełniamy odpowiedzialną i ważką misję w zakresie wsparcia oświaty w Gminie Miasta Gdańska, zawsze znajdziemy czas, żeby podjąć osoby, które chciałby zapoznać się i porozmawiać o naszej instytucji i jej działalności. Tym razem odwiedziła nas delegacja aż ze Stalowej Woli, gdzie powstał projekt utworzenia organizacji na wzór CUW (centrum usług wspólnych z ang. shared services center, SSC).

Jednostki typu CUW powstały w Stanach Zjednoczonych w latach 80. ubiegłego wieku, ale w Polsce model ten zaczął się przyjmować dopiero w obecnej dekadzie. Obecnie CUW-ów jest ponad 1 200 w całym kraju i liczba ta wciąż rośnie. Biorąc pod uwagę ogromną popularność CUW-ów, tym bardziej nam miło, że urzędnicy z Podkarpacia zechcieli porozmawiać o funkcjonowaniu centrum właśnie z nami.

Szanownych odwiedzających, w tym Dyrektora oraz Główną Księgową in spe CUW-u w Stalowej Woli oraz Skarbnika Miasta, ugościł Dyrektor GCUW wraz z Zastępcami i Główną Księgową. Punktem wyjścia do dalszych dyskusji była prezentacja Barbary Nawrockiej – Zastępcy Dyrektora oraz założycielki gdańskiego centrum. Po długich debatach, wymianie wiedzy i doświadczeń, nasi goście powrócili bezpiecznie do domu.

Mamy nadzieję, że CUW w Stalowej Woli powstanie już niebawem i w ramach rewizyty będziemy mogli je osobiście odwiedzić. Czekamy z niecierpliwością i trzymamy kciuki!

A jeśli ktoś miałby ochotę poszerzyć swoją wiedzę o CUW-ach poniżej znajduje się kilka przydatnych linków:
https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/740401,Centrum-Uslug-Wspolnych-definicja-koncepcja-korzysci.html
https://mfiles.pl/pl/index.php/Centrum_us%C5%82ug_wsp%C3%B3lnych
https://www.randstad.pl/strefa-pracownika/praca-na-co-dzien/centra-uslug-wspolnych-w-polsce-rozszerzaja-zakres-swiadczonych-uslug-rosna-wynagrodzenia/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz