Jak na praktykę, to tylko do GCUW.

O tym, że zawsze warto się dokształcać, wiadomo nie od dziś. GCUW wspiera wszelkie dążenia do pogłębiania, rozszerzania i utrwalania swojej wiedzy. Do tej pory beneficjentami tej polityki byli przede wszystkim Pracownicy GCUW, ale również stażyści, których zawsze chętnie przyjmujemy w naszych progach. Od 7 do 28 października mieliśmy przyjemność gościć wyjątkowe praktykantki – uczennice Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Dziewczyny na codzień uczą się w III klasie, przygotowując się do zawodu technik-ekonomista. Z takim profilem podjętej edukacji nie mogły lepiej trafić, bowiem podczas tych trzech tygodni spędzonych w naszej instytucji miały okazję wniknąć w stricte księgowe zagadnienia. Wśród zadań, których chętnie się podejmowały, znalazły się wstępne kontrole dowodów księgowych, dekretowanie wyciągów bankowych i księgowanie wyciągów, archiwizacja, weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym, obsługa programu finansowo-księgowego czy analiza planów finansowych.
Wszystkie praktykantki wykazały się ogromną wiedzą oraz wielkim zapałem do samorozwoju i nauki. Ucieszyła nas ich wyjątkowa samodzielność i wysokie zdolności adaptacyjne, co nie jest powszechne w tak młodym wieku!
Z ogromną radością nagrodziliśmy zaangażowanie wszystkich dziewcząt ocenami celującymi oraz niewielkimi upominkami wręczonymi osobiście przez dr. Jerzego Zaborowskiego – Dyrektora Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.
Bardzo dziękujemy Uczennicom Szkół Ekonomiczno-Handlowych za wspólnie spędzony w GCUW czas.
Szczególne podziękowania należą się również bezpośrednim opiekunom praktykantów: Pani Ewie Michalskiej, Pani Iwonie Gdaniec, Pani Ewie Krysztofiak, Panu Mateuszowi Węsierskiemu oraz Panu Marcinowi Koteckiemu za dzielenie się wiedzą i swoimi umiejętnościami wypracowanymi przez lata praktyki.

Liczymy też, że wybierając przyszłego pracodawcę skierują do nas swoje kroki 🙂