Odwiedziny w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci

W dniu 27 listopada 2019 r. przekazaliśmy datki pieniężne zebrane wśród pracowników Gdańskie Centrum Usług Wspólnych na rzecz Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Z Panią Prezes Małgorzatą Bałkowską rozmawialiśmy również o możliwości zorganizowania wolontariatu pracowniczego wśród naszej załogi. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym pracownikom zaangażowanym w ten wyjątkowy projekt.

W delegacji na czele z Dyrektorem GCUW Jerzym Zaborowskim wzięli udział: Małgorzata Tuwalska, Magdalena Boyke-Lipiec, Artur Kapitaniuk, Łukasz Papież.