Aktualności, komunikaty, wydarzenia

2019-04-19

  • Informacja o spotkaniach okolicznościowych w 2019 roku dla beneficjentów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Informacja – Kliknij aby pobrać plik.

DZIAŁ   SOCJALNY  EMERYTÓW
ORGANIZUJE  WYCIECZKI:

  1. Paryż i Zamki nad Loarą w terminach:

20 – 26.05.2019 r.         zapisy od 25.04.2019 r.

16 – 22.09.2019 r.         zapisy od 06.05.2019 r.

  1. Szczecin – Świnoujście i okolice w terminach:

27.05. – 02.06.2019 r.   zapisy od 25.04.2019 r.

02 – 08.06.2019 r.         zapisy od 25.04.2019 r.

II połowa czerwca         zapisy od 25.04.2019 r.

  1. Ziemia Wielkopolska w terminie:

24 – 30.06.2019 r.         zapisy od 06.05.2019 r.WCZASY   TURYSTYCZNE TZW. „POD GRUSZĄ”

Termin składania wniosków:

01.03.2019 r. – 29.04.2019 r.

ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNE

Termin składania wniosków:

06.05.2019 r. – 28.11.2019 r.

!!!!UWAGA!!!!

DO DNIA 28 LISTOPADA 2019 r.

PRZYJMUJEMY  WNIOSKI O PRZYZNANIE   ZAPOMÓG ŚWIĄTECZNYCH

ABY OTRZYMAĆ ZAPOMOGĘ ŚWIĄTECZNĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:

– oświadczenie o wysokości dochodów NETTO za 2018 rok – Załącznik Nr 10

– wniosek o przyznanie ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ – Załącznik Nr 9

ZAŁĄCZNIKI:

– w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia –zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej.

DO WGLĄDU:

– zeznanie – PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  2018 wszystkich  wymienionych w oświadczeniu członków rodziny.

  • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Kobiet dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.

  • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkania karnawałowego dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.

Zaproszenie, oferta, umowa – Kliknij aby pobrać plik.

  • Zaproszenie do składania ofert na organizację wypoczynku świątecznego dla emerytów i rencistów.

Zaproszenie cz. 1 – Kliknij aby pobrać plik.
Zaproszenie cz. 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Zaproszenie cz. 3 – Kliknij aby pobrać plik.
Oferta wykonawcy – Kliknij aby pobrać plik.
Umowa – Kliknij aby pobrać plik.