Aktualności, komunikaty, wydarzenia

Dział Socjalny organizuje wypoczynki rekreacyjne  dla emerytów i rencistów

1. Centrum Wypoczynkowe „WIEŻYCA” – Szymbark

    18.09.2018 r. – 20.09.2018 r.

2. OW „WIERZCHY” k/Tlenia

    21.09.2018 r. – 23.09.2018r.

Zapisy przyjmujemy od 29.08.2018 r.

telefonicznie pod numerem telefonu: 58 520 21 80

lub osobiście w siedzibie biura Dział Socjalny

Gdańsk ul. Piramowicza 2

 

 

 

 

!!!!UWAGA!!!!

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wczasów turystycznych

tzw. „pod gruszą”

należy składać w terminie: 01.03.2018 r. – 30.04.2018 r.

osobiście w siedzibie naszego biura: 80-218 Gdańsk ul. Piramowicza 2

poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 9.00 – 14.00

pocztą na w/w adres

oraz

pocztą elektroniczną

Druki wniosków dostępne są w siedzibie naszego biura oraz na stronie internetowej.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu: 58 520 21 80

 

 

 

!!!!UWAGA!!!!

DO DNIA 30 LISTOPADA 2018 r.

 

PRZYJMUJEMY  WNIOSKI O PRZYZNANIE   ZAPOMÓG ŚWIĄTECZNYCH

 

ABY OTRZYMAĆ ZAPOMOGĘ ŚWIĄTECZNĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:

– oświadczenie o wysokości dochodów NETTO za 2017 rok – Załącznik Nr 10

– wniosek o przyznanie ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ – Załącznik Nr 9

ZAŁĄCZNIKI:

– w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia –zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej.

DO WGLĄDU:

– zeznanie – PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  2017 wszystkich  wymienionych w oświadczeniu członków rodziny,