Aktualności, komunikaty, wydarzenia

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną

Dział Socjalny Emerytów informuje, iż został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie do wczasów turystycznych tzw. „pod gruszą”

Zgodnie z decyzją Komisji Socjalnej termin składania wniosków na wczasy turystyczne zostaje przesunięty do dnia 30.06.2020 r.

Wnioski można składać:

  • Pocztą na adres:

Dział Socjalny Emerytów

ul. Piramowicza 2

80-218 Gdańsk

lub

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Al. Gen. J. Hallera 16/18

80-426 Gdańsk

„Dział Socjalny Emerytów”

  • Pocztą elektroniczną w formie skanu na e-mail:

socjalny@gcuw.pl

Bezpośrednia obsługa interesantów jest zawieszona od 16 marca 2020r.

do odwołania.

WCZASY   TURYSTYCZNE TZW. „POD GRUSZĄ”

Termin składania wniosków:

02.03.2020 r. – 30.04.2020 r.

Wniosek o przyznanie wczasów turystycznych – załącznik Nr 3

Do pobrania tutaj.

 

ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNE

Termin składania wniosków:

07.09.2020 r. – 26.11.2020 r.

 

Wniosek o przyznanie zapomogi świątecznej – załącznik Nr 9

oraz oświadczenie o wysokości dochodów za 2019 rok – załącznik Nr 10

Do pobrania Zał. 9 tutaj.

Do pobrania Zał. 10 tutaj.

 

UWAGA!!!!

Prosimy o wpisywanie numeru rachunku bankowego na wszystkich składanych wnioskach.

 

Wnioski można składać:

  • osobiście w biurze Działu Socjalnego w Gdańsku
    Piramowicza 2
    80-218 Gdańsk

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 9.00 – 14.00

  • pocztą na adres: 80-218 Gdańsk, ul. Piramowicza 2
  • e-mail: socjalny@gcuw.pl ( skany wniosków i dokumentów )