Aktualności, komunikaty, wydarzenia

WCZASY   TURYSTYCZNE TZW. „POD GRUSZĄ”

Termin składania wniosków:

01.03.2019 r. – 29.04.2019 r.

ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNE

Termin składania wniosków:

06.05.2019 r. – 28.11.2019 r.

 


!!!!UWAGA!!!!

DO DNIA 28 LISTOPADA 2019 r.

PRZYJMUJEMY  WNIOSKI O PRZYZNANIE   ZAPOMÓG ŚWIĄTECZNYCH

ABY OTRZYMAĆ ZAPOMOGĘ ŚWIĄTECZNĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:

– oświadczenie o wysokości dochodów NETTO za 2018 rok – Załącznik Nr 10

– wniosek o przyznanie ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ – Załącznik Nr 9

ZAŁĄCZNIKI:

– w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia –zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej.

DO WGLĄDU:

– zeznanie – PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  2018 wszystkich  wymienionych w oświadczeniu członków rodziny.  • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Kobiet dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.

  • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkania karnawałowego dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.

Zaproszenie, oferta, umowa – Kliknij aby pobrać plik.

  • Zaproszenie do składania ofert na organizację wypoczynku świątecznego dla emerytów i rencistów.

Zaproszenie cz. 1 – Kliknij aby pobrać plik.
Zaproszenie cz. 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Zaproszenie cz. 3 – Kliknij aby pobrać plik.
Oferta wykonawcy – Kliknij aby pobrać plik.
Umowa – Kliknij aby pobrać plik.