Aktualności, komunikaty, wydarzenia

!!! UWAGA !!!

DO DNIA 30 LISTOPADA 2017 r.

PRZYJMUJEMY WNIOSKI O PRZYZNANIE ZAPOMÓG ŚWIĄTECZNYCH

ABY OTRZYMAĆ ZAPOMOGĘ ŚWIĄTECZNĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:

– oświadczenie o wysokości dochodów NETTO za 2016 rok – Załącznik Nr 10
– wniosek o przyznanie ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ – Załącznik Nr 9

ZAŁĄCZNIKI:

– w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia –zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej.

DO WGLĄDU:

– zeznanie – PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2016 wszystkich wymienionych w oświadczeniu członków rodziny,