Aktualności, komunikaty, wydarzenia

  • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkania karnawałowego dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.

Zaproszenie, oferta, umowa – Kliknij aby pobrać plik.

  • Zaproszenie do składania ofert na organizację wypoczynku świątecznego dla emerytów i rencistów.

Zaproszenie cz. 1 – Kliknij aby pobrać plik.
Zaproszenie cz. 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Zaproszenie cz. 3 – Kliknij aby pobrać plik.
Oferta wykonawcy – Kliknij aby pobrać plik.
Umowa – Kliknij aby pobrać plik.

 

 

 

!!!!UWAGA!!!!

DO DNIA 30 LISTOPADA 2018 r.

 

PRZYJMUJEMY  WNIOSKI O PRZYZNANIE   ZAPOMÓG ŚWIĄTECZNYCH

 

ABY OTRZYMAĆ ZAPOMOGĘ ŚWIĄTECZNĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:

– oświadczenie o wysokości dochodów NETTO za 2017 rok – Załącznik Nr 10

– wniosek o przyznanie ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ – Załącznik Nr 9

ZAŁĄCZNIKI:

– w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia –zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki albo kserokopia legitymacji szkolnej lub studenckiej.

DO WGLĄDU:

– zeznanie – PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym  2017 wszystkich  wymienionych w oświadczeniu członków rodziny,