Druki do pobrania

Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wczasów turystycznych

Do pobrania tutaj.

Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dopłaty do skierowań na wczasy wypoczynkowe,  wczasy rehabilitacyjno – lecznicze, do sanatorium.

Do pobrania tutaj. 

Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom  dofinansowania  do wypoczynku  dzieci

Do pobrania tutaj.

Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wycieczki

Do pobrania tutaj.

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej / losowej z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów

Do pobrania tutaj.

Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom pożyczki mieszkaniowej

Do pobrania tutaj.

Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom zapomogi świątecznej

Do pobrania tutaj.

Oświadczenie o wysokości dochodów netto

Do pobrania tutaj.

Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom wsparcia finansowego z okazji jubileuszu urodzin: 75,  80,  85,  90,  95  i  100 lat.

Do pobrania tutaj.