Dyrekcja

Dyrektor:
Jerzy Zaborowski

58 506-51-20 wew. 101;

Zastępca Dyrektora:
Dorota Klinszporn-Peek
58 506-51-20 wew. 101

Zastępca Dyrektora:
Barbara Nawrocka
58 506-51-20 wew. 501