Dział Socjalny Emerytów i Rencistów

80-218 Gdańsk Wrzeszcz
ul. Piramowicza 2
/ budynek bursy, pokój nr 7 /

tel: (058) 520-21-80
fax: (058) 520-21-80

socjalny