EOD

Dział EOD – Elektroniczny Obieg Dokumentów

Specjalista ds administracji i komunikacji – koordynator Elektronicznego Obiegu Dokumentów
Marcin Michałowski
e-mail: m.michalowski@gcuw.pl
510-07-23-69