Telefony

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Centrala
58 506-51-20
Barbara Nawrocka
Dyrektor GCUW
e-mail: dyrektor@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 101
Dorota Klinszporn-Peek
Zastępca Dyrektora GCUW
e-mail: dkpeek@gcuw.pl

58 506-51-20 wew: 103
Iwona Kubiak
Główny Księgowy GCUW
e-mail: i.kubiak@gcuw.pl

58 506-51-20 wew. 104
Katarzyna Brzeska
Zastępca Głównego Księgowego
e-mail: k.brzeska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 172
Ewa Michalska
Zastępca Głównego Księgowego
e-mail: e.michalska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 361
Kierownik Referatu Wydatków
Anna Posadzy
e-mail: a.posadzy@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 171
Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych
Agnieszka Kościńska
e-mail: a.koscinska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 212

Kierownik Referatu Dochodów Własnych
Edyta Wosztyl
e-mail: e.wosztyl@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 242

Kierownik Referatu Majątkowego
Joanna Ciesielska
e-mail: j.ciesielska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 324

Kierownik Referatu Płac
Ewa Paszek

(siedziba przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku – KOGA)
e-mail: e.paszek@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 543

Główny Specjalista ds Kadr GCUW
Anita Grzybicka
(siedziba przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku – KOGA)
e-mail: a.grzybicka@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 574

Kierownik Referatu BHP
Jarosław Kubiak
e-mail: j.kubiak@gcuw.pl
881-20-00-60

Główny Specjalista ds BHP
Krzysztof Lasek
e-mail: k.lasek@gcuw.pl
881-40-10-40

Główny Specjalista ds Administrowania Siecią
Symeon Dąbrowski
e-mail: informatycy@gcuw.pl
881-70-00-50

Informatyk
Bartosz Domański
e-mail: informatycy@gcuw.pl
881-70-10-70