Telefony

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Centrala
58 506-51-20
Dyrektor GCUW
Jerzy Zaborowski
e-mail: j.zaborowski@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 101

Zastępca Dyrektora GCUW
Barbara Nawrocka
e-mail: b.nawrocka@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 101

Zastępca Dyrektora GCUW
Dorota Klinszporn-Peek
e-mail: dkpeek@gcuw.pl

58 506-51-20 wew: 101
Główny Księgowy GCUW
Iwona Kubiak
e-mail: i.kubiak@gcuw.pl

58 506-51-20 wew. 104
Zastępca Głównego Księgowego
Katarzyna Brzeska
e-mail: k.brzeska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 107
Zastępca Głównego Księgowego
Ewa Michalska
e-mail: e.michalska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 106
Kierownik Referatu Wydatków
Anna Posadzy
e-mail: a.posadzy@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 171
Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych
Agnieszka Kościńska
e-mail: a.koscinska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 212
Kierownik Referatu Dochodów Własnych
Edyta Wosztyl
e-mail: e.wosztyl@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 242
Kierownik Referatu Majątkowego
Joanna Ciesielska
e-mail: j.ciesielska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 324
Kierownik Referatu Płac
Ewa Paszek

(siedziba przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku – KOGA)
e-mail: e.paszek@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 543
Kierownik Referatu Kadr
Bożena Papież

(siedziba przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku – KOGA)
e-mail: b.papiez@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 545
Główny Specjalista ds Kadr GCUW
Anita Grzybicka
e-mail: a.grzybicka@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 291
Główny Specjalista ds HR
Elżbieta Ortman
e-mail: e.ortman@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 292 lub 573
Kierownik Referatu BHP
Jarosław Kubiak
e-mail: j.kubiak@gcuw.pl
881-20-00-60
Główny Specjalista ds BHP
Krzysztof Lasek
e-mail: k.lasek@gcuw.pl
881-40-10-40
Główny Specjalista ds Administrowania Siecią
Symeon Dąbrowski
e-mail: informatycy@gcuw.pl
881-70-00-50
Informatyk
Bartosz Domański
e-mail: informatycy@gcuw.pl
881-70-10-70
Inspektor ochrony danych osobowych
Wojciech Białkowski
e-mail: iodo@gcuw.pl
tel: 54 235-40-61