Pracownicza kasa zapomogowo pożyczkowa

80-218 Gdańsk Wrzeszcz
ul. Piramowicza 2
/ budynek bursy, pokój nr 7 /

tel: (058) 341-05-99
fax: (058) 341-05-99

pkzp