Archiwum oświatowe

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych prowadzi archiwum oświatowe

    • W archiwum oświatowym przechowywane są dokumenty zlikwidowanych jednostek oświatowych Miasta Gdańska.
    • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania świadectwa pracy winni złożyć wniosek do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska.
    • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania zaświadczenia o wynagrodzeniu winni złożyć wniosek tak jak pracownicy administracji i obsługi.
    • Pracownicy administracji i obsługi, celem uzyskania kopii dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie (świadectwo pracy) i wynagrodzenia winni złożyć pisemny wniosek i przesłać go na adres Centrum.
      Pobierz w formacie ODT lub DOCX lub DOC.