Służby BHP

Służby BHP wykonują zadnia na rzecz jednostek wymienionych w załączniku do statutu GCUW

Zakres czynności pracowników służby realizowane są przy zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, tekst jedn.: Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.

 

Kontakt do pracowników BHP:

Główny Specjalista ds. BHP i p.poż
tel. 881 20-00-60

Specjalista ds. BHP i p. poż.
tel. 881 40-10-40