Zamówienia publiczne

2018-11-16

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie obsługi prawnej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostego obsługiwanych przez GCUW:

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Kliknij aby pobrać plik.

2018-11-09

 • Zaproszenie do składania ofert w sprawie wykonania zamówienia na organizację spotkań okolicznościowych dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych :

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Umowa – Kliknij aby pobrać plik.

2018-10-09

 • Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska w roku szkolnym 2018/2019: :

Ogłoszenie o przetargu – Kliknij aby pobrać plik.
SIWZ – Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty cz. 6 zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o wyborze cz. 6 zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty cz. 7 zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.

2018-10-08

 • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkań dla emerytów i rencistów:

Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.
Umowa – Kliknij aby pobrać plik.

2018-08-27

 • Nowe zapytanie ofertowe na dowozy dzieci do szkół:

Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.
Uszczegółowienie – Kliknij aby pobrać plik.
Pytania i odpowiedzi – Kliknij aby pobrać plik.

2018-08-16

 • Zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych – wyjazd na grzyby:

Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.
Wybór oferty – Kliknij aby pobrać plik.

2018-07-18

 • Informacje na temat wyboru oferty do drugiego przetargu na organizację wycieczek dla emerytów i rencistów:

Informacje o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-07-17

 • Informacje na temat wyboru oferty do drugiego postępowania na cykliczne sprzątanie powierzchni socjalno-biurowych GCUW:

Informacje o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-07-09

 • Drugie postępowanie na sprzątanie powierzchni użytkowych GCUW:

Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.

2018-07-05

 • Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska w roku szkolnym 2018/2019: :

Ogłoszenie o przetargu – Kliknij aby pobrać plik.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego – Kliknij aby pobrać plik.
Zmiana ogłoszenia – Kliknij aby pobrać plik.
Zmiana ogłoszenia – Kliknij aby pobrać plik.
Modyfikacja formularza ofertowego – Kliknij aby pobrać plik.
Pytania i odpowiedzi – Kliknij aby pobrać plik.
Zmiana ogłoszenia nr 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Zmiana ogłoszenia nr 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Modyfikacja załącznika nr 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Wykaz taboru – Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Wniosek przedłużenie terminu związania ofertą – Kliknij aby pobrać plik.
Unieważnienie postępowania – Kliknij aby pobrać plik.

2018-06-29

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym o cykliczne sprzątanie powierzchni biurowo socjalnych GCUW:

Informacja o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-06-26

 • Przetarg nieograniczony na usługę zoganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. PN-02/GCUW/18:

Ogłoszenie o przetargu – Kliknij aby pobrać plik.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego – Kliknij aby pobrać plik.
Pytania i odpowiedzi – Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Udzielenie zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.

2018-06-22

 • Udzielenie zamówienia w przetargu na usługę zorganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych:

Informacja o zamówieniu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-06-22

 • Zapytanie ofertowe na cykliczne sprzątanie powierzchni biurowo socjalnych należących do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych przy Al. Hallera 16/18:

Informacja o zapytaniu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-25

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zorganizowania wycieczki dla emerytów i rencistów:

Informacja o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-25

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych:

Informacja o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-14

 • Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych:

Informacja o zapytaniu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-14

 • Informacja z otwarcia ofert usługa zorganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów:

Informacja o otwarciu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-08

 • Zmiana terminu składania ofert w zamówieniu 550126-N-2018:

Informacja o zmianie – Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-25

 • Przetarg nieograniczony na usługę zoganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. PN-01/GCUW/18:

Ogłoszenie o przetargu – Kliknij aby pobrać plik.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego – Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-04

 • Plan zamówień publicznych 2018:

Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-04

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie opieki lekarskiej:

Świadczenie opieki lekarskiej – Kliknij aby pobrać plik.

2018-03-21

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konwojowania:

Kliknij aby pobrać plik.

2017-08-07

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na : „Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów Gminy Miasta Gdańska do szkół”

Kliknij aby pobrać plik.

2017-07-31

 • Informacja z otwarcia ofert na:

Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 EUR nr GCUW/PN-02/2017 na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska.

Kliknij aby pobrać plik.

2017-07-21

Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 EUR nr GCUW/PN-02/2017 na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska.

2017-08-01

UWAGA

W związku z licznymi zapytaniami, zamknięcie przyjmowania ofert przedłuża się do 04-08-2017 r.

2017-07-18