Zamówienia publiczne

2018-04-04

  • Plan zamówień publicznych 2018:

Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-04

  • Zapytanie ofertowe na świadczenie opieki lekarskiej:

Świadczenie opieki lekarskiej – Kliknij aby pobrać plik.

2018-03-21

  • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konwojowania:

Kliknij aby pobrać plik.

2017-08-07

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na : „Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów Gminy Miasta Gdańska do szkół”

Kliknij aby pobrać plik.

2017-07-31

  • Informacja z otwarcia ofert na:

Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 EUR nr GCUW/PN-02/2017 na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska.

Kliknij aby pobrać plik.

2017-07-21

Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 EUR nr GCUW/PN-02/2017 na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska.

2017-08-01

UWAGA

W związku z licznymi zapytaniami, zamknięcie przyjmowania ofert przedłuża się do 04-08-2017 r.

2017-07-18