Zamówienia publiczne

2019-12-12

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie obsługiwanych oraz na rzecz Gdańskiego Centrum Informatycznego; nr referencyjny ZO/08/GCUW/2019/MC.
Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 1 – Formularz oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 3 – Oświadczenia – Kliknij aby pobrać plik.
Wzór umowy dla GCI – Kliknij aby pobrać plik.
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych – Kliknij aby pobrać plik.
WZÓR UMOWY DLA GCI – ZMIANA – Kliknij aby pobrać plik.
Zaproszenie – ZMIANA – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik Nr 1 – ZMIANA – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik Nr 2 – ZMIANA – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
ZO/08/GCUW/2019/MC – wybór najkorzystniejszej oferty w części 1 – Kliknij aby pobrać plik.
ZO/08/GCUW/2019/MC – wybór najkorzystniejszej oferty w części 2 – Kliknij aby pobrać plik.

2019-12-05

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz GCUW w roku 2020; nr referencyjny ZO/06/2019/MC.
Zaproszenie do złożenia oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – Kliknij aby pobrać plik.
Pytania i odpowiedzi – Kliknij aby pobrać plik.
Unieważnienie postępowania ZO/06/2019/MC – Kliknij aby pobrać plik.

2019-11-28

 • USŁUGA CYKLICZNEGO SPRZĄTANIA POWIERZCHNI BIUROWO-SOCJALNYCH NALEŻĄCYCH DO GDAŃSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ROKU 2020; NR REFERENCYJNY PN-04/GCUW/2019
Ogłoszenie o zamówieniu – Kliknij aby pobrać plik.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 – Formularz oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 5 – Informacja o podmiocie wspólnym (w sytuacji gdy dotyczy takiego podmiotu) – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 7 – Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 8 – Zobowiązanie innych podmiotów na podstawie art. 22a Ustawy pzp – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 10 – Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Kliknij aby pobrać plik.
Odpowiedzi na pytania – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 7 – Wzór umowy_ZMIANA – Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze oferty_PN-04GCUW2019_cz. 1 oraz 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze oferty_PN-04GCUW2019_cz. 3 – Kliknij aby pobrać plik.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 510000775-N-2020 – Kliknij aby pobrać plik.

2019-10-23

 • Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020. Nr referencyjny: PN-05/GCUW/2019, TED: 2019/S 205-499892.
Ogłoszenie o zamówieniu – Kliknij aby pobrać plik.
SIWZ – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 – Formularz oferty Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 3 – Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie braku wydania decyzji Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie brak orzeczenia Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitał Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 7 – Wzór umowy Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 8 – Oświadczenie art. 22a Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 9 – RODO Kliknij aby pobrać plik.
Pytania i odpowiedzi Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze oferty – część 1 Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze oferty – część 2 Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze oferty – część 3 Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o powtórzeniu czynności Kliknij aby pobrać plik.
Errata – Wybór oferty w części 2 Kliknij aby pobrać plik.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-OJS001-000645 Kliknij aby pobrać plik.


2019-10-21

 • Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych na 2020 rok. Nr postępowania: ZO/07/2019/MC.
Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – formularz oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 – wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 4 – oświadczenie – Kliknij aby pobrać plik.
Odpowiedź 30.10.2019 – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – Formularz oferty (poprawiony) – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – Formularz oferty (druga poprawka) – Kliknij aby pobrać plik.
Wybór najkorzystniejszych ofert – ZO/07/2019/MC – Kliknij aby pobrać plik.


2019-09-04

 • Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020.
SIWZ – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 – Formularz oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 3 – jednolity europejski dokument zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie braku wydania decyzji – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie brak orzeczenia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitał – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 7 – Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 8 – Oświadczenie art. 22a – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 9 – RODO – Kliknij aby pobrać plik.
Ogłoszenie o sprostowaniu PN03GCUW2019 – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – Zmiana opisu przedmiotu zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 – Formularz oferty po zmianie – Kliknij aby pobrać plik.
Pytania i odpowiedzi do przetargu PN-03/GCUW/2019 – Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 1 (PN03GCUW2019) – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 5 (PN03GCUW2019) – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 6 (PN03GCUW2019) – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert dla części 2,4,7,8,9 (PN03GCUW2019) – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert dla części 3 (PN03GCUW2019) – Kliknij aby pobrać plik.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PN03GCUW2019) – Kliknij aby pobrać plik.

2019-08-23

 • Dotyczy postępowania na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych na przełomie III i IV kwartału 2019 roku, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych – unieważnienie postępowania.
Unieważnienie – Kliknij aby pobrać plik.

2019-06-06

 • Przetarg nieograniczony na organizację dwóch wycieczek do Szczecina dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.
Ogłoszenie – Kliknij aby pobrać plik.
SIWZ – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 – Formularz oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 25a_1 – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie art. 25a_2 – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie podmiot wspólny – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 6 – Oświadczenie grupa kapitał – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 7 – Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 8 – Oświadczenie art. 22a – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 9 – RODO – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 10 – Wykaz osób – Kliknij aby pobrać plik.
Odpowiedź na pytanie – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.

2019-05-16

 • Ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne – GCUW/01/US/2019.
Ogłoszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 1 – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 3 – Formularz oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Odpowiedź na pytania – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (zmiana) – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.

2019-04-04

 • Przetarg nieograniczony na organizację wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.

Ogłoszenie o zamówieniu – Kliknij aby pobrać plik.
SIWZ – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 2 – Formularz oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 3 – Oświadczenie art. 25a 1 – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 4 – Oświadczenie art. 25a 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 5 – Oświadczenie podmiot wspólny – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 6 – Oświadczenie grupa kapitał – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 7 – Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 8 – Oświadczenie art. 22a – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 9 – RODO – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 10 – Wykaz osób – Kliknij aby pobrać plik.
Odpowiedzi na pytania – Kliknij aby pobrać plik.
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – Kliknij aby pobrać plik.
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana – Kliknij aby pobrać plik.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Kliknij aby pobrać plik.
Wyjaśnienia treści SIWZ – Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 postępowania – Kliknij aby pobrać plik.
Unieważnienie postępowania w części 1 – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 postępowania – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o udzieleniu zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.

2019-03-29

 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 rok.

Plan – Kliknij aby pobrać plik.

2019-03-25

 • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkań okolicznościowych dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Formularz oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Ogłoszenie o zmianie w zaproszeniu ofertowym – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert – Kliknij aby pobrać plik.

2019-02-14

 • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Kobiet dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.

2019-02-14

 • Zaproszenie do składania ofert na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 40.

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.

2019-01-22

 • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkania karnawałowego dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych.

Zaproszenie, oferta, umowa – Kliknij aby pobrać plik.

2018-12-20

 • Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.

2018-12-17

 • Zaproszenie do składania ofert na cykliczne sprzątanie powierzchni biurowo socjalnych i holu, należących do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych przy Al. Hallera 16/18 w Gdańsku:

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.

 • Zaproszenie do składania ofert na usługę sprzątania wewnętrznego pomieszczeń zajmowanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych na V p. biurowca o nazwie „Centrum administracyjno- usługowe KOGA” zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Andruszkiewicza 5 :

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.

 • Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 roku:

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.

 • Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi konwojowania :

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Harmonogram – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.

 • Zaproszenie do składania ofert na świadczenie opieki lekarskiej:

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Wzór umowy – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.

2018-11-16

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie obsługi prawnej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostego obsługiwanych przez GCUW:

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Kliknij aby pobrać plik.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.

2018-11-09

 • Zaproszenie do składania ofert w sprawie wykonania zamówienia na organizację spotkań okolicznościowych dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych :

Zaproszenie – Kliknij aby pobrać plik.
Umowa – Kliknij aby pobrać plik.

2018-10-09

 • Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska w roku szkolnym 2018/2019: :

Ogłoszenie o przetargu – Kliknij aby pobrać plik.
SIWZ – Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty cz. 6 zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o wyborze cz. 6 zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty cz. 7 zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 7 zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.

2018-10-08

 • Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkań dla emerytów i rencistów:

Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.
Umowa – Kliknij aby pobrać plik.

2018-08-27

 • Nowe zapytanie ofertowe na dowozy dzieci do szkół:

Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.
Uszczegółowienie – Kliknij aby pobrać plik.
Pytania i odpowiedzi – Kliknij aby pobrać plik.

2018-08-16

 • Zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych – wyjazd na grzyby:

Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.
Wybór oferty – Kliknij aby pobrać plik.

2018-07-18

 • Informacje na temat wyboru oferty do drugiego przetargu na organizację wycieczek dla emerytów i rencistów:

Informacje o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-07-17

 • Informacje na temat wyboru oferty do drugiego postępowania na cykliczne sprzątanie powierzchni socjalno-biurowych GCUW:

Informacje o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-07-09

 • Drugie postępowanie na sprzątanie powierzchni użytkowych GCUW:

Zapytanie ofertowe – Kliknij aby pobrać plik.

2018-07-05

 • Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska w roku szkolnym 2018/2019: :

Ogłoszenie o przetargu – Kliknij aby pobrać plik.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego – Kliknij aby pobrać plik.
Zmiana ogłoszenia – Kliknij aby pobrać plik.
Zmiana ogłoszenia – Kliknij aby pobrać plik.
Modyfikacja formularza ofertowego – Kliknij aby pobrać plik.
Pytania i odpowiedzi – Kliknij aby pobrać plik.
Zmiana ogłoszenia nr 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Zmiana ogłoszenia nr 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Modyfikacja załącznika nr 2 – Kliknij aby pobrać plik.
Wykaz taboru – Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Wniosek przedłużenie terminu związania ofertą – Kliknij aby pobrać plik.
Unieważnienie postępowania – Kliknij aby pobrać plik.

2018-06-29

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym o cykliczne sprzątanie powierzchni biurowo socjalnych GCUW:

Informacja o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-06-26

 • Przetarg nieograniczony na usługę zoganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. PN-02/GCUW/18:

Ogłoszenie o przetargu – Kliknij aby pobrać plik.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego – Kliknij aby pobrać plik.
Pytania i odpowiedzi – Kliknij aby pobrać plik.
Protokół z otwarcia ofert – Kliknij aby pobrać plik.
Udzielenie zamówienia – Kliknij aby pobrać plik.

2018-06-22

 • Udzielenie zamówienia w przetargu na usługę zorganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych:

Informacja o zamówieniu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-06-22

 • Zapytanie ofertowe na cykliczne sprzątanie powierzchni biurowo socjalnych należących do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych przy Al. Hallera 16/18:

Informacja o zapytaniu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-25

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zorganizowania wycieczki dla emerytów i rencistów:

Informacja o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-25

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych:

Informacja o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-14

 • Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych:

Informacja o zapytaniu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-14

 • Informacja z otwarcia ofert usługa zorganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów:

Informacja o otwarciu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-08

 • Zmiana terminu składania ofert w zamówieniu 550126-N-2018:

Informacja o zmianie – Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-25

 • Przetarg nieograniczony na usługę zoganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. PN-01/GCUW/18:

Ogłoszenie o przetargu – Kliknij aby pobrać plik.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego – Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-04

 • Plan zamówień publicznych 2018:

Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-04

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie opieki lekarskiej:

Świadczenie opieki lekarskiej – Kliknij aby pobrać plik.

2018-03-21

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konwojowania:

Kliknij aby pobrać plik.

2017-08-07

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na : „Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów Gminy Miasta Gdańska do szkół”

Kliknij aby pobrać plik.

2017-07-31

 • Informacja z otwarcia ofert na:

Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 EUR nr GCUW/PN-02/2017 na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska.

Kliknij aby pobrać plik.

2017-07-21

Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 EUR nr GCUW/PN-02/2017 na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska.

2017-08-01

UWAGA

W związku z licznymi zapytaniami, zamknięcie przyjmowania ofert przedłuża się do 04-08-2017 r.

2017-07-18