Zamówienia publiczne

2018-05-25

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę zorganizowania wycieczki dla emerytów i rencistów:

Informacja o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-25

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę materiałów biurowych:

Informacja o wyborze – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-14

 • Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych:

Informacja o zapytaniu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-14

 • Informacja z otwarcia ofert usługa zorganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów:

Informacja o otwarciu – Kliknij aby pobrać plik.

2018-05-08

 • Zmiana terminu składania ofert w zamówieniu 550126-N-2018:

Informacja o zmianie – Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-25

 • Przetarg nieograniczony na usługę zoganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. PN-01/GCUW/18:

Ogłoszenie o przetargu – Kliknij aby pobrać plik.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego – Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-04

 • Plan zamówień publicznych 2018:

Kliknij aby pobrać plik.

2018-04-04

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie opieki lekarskiej:

Świadczenie opieki lekarskiej – Kliknij aby pobrać plik.

2018-03-21

 • Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konwojowania:

Kliknij aby pobrać plik.

2017-08-07

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na : „Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów Gminy Miasta Gdańska do szkół”

Kliknij aby pobrać plik.

2017-07-31

 • Informacja z otwarcia ofert na:

Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 EUR nr GCUW/PN-02/2017 na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska.

Kliknij aby pobrać plik.

2017-07-21

Przetarg nieograniczony poniżej 209.000 EUR nr GCUW/PN-02/2017 na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska.

2017-08-01

UWAGA

W związku z licznymi zapytaniami, zamknięcie przyjmowania ofert przedłuża się do 04-08-2017 r.

2017-07-18